Participatie op school

Participatie op school

Sint-Ludgardis Merksem kent een lange traditie van participatie. Ook vandaag brengen we participatie actief in de praktijk via deze raden en comités.

Leerlingenraad

Onze leerlingenraad PARLEEKE en PARLEE bestaat uit een groep leerlingen uit de verschillende leerjaren. Zij hebben inspraak in het dagelijkse schoolleven en geven bijvoorbeeld advies over de examenregeling, uniformregels, het gebruik van de gsm op school, de inrichting van de speelplaats, het nieuwe rapport in Smartschool, enz. Onze leerlingenraad organiseert bovendien regelmatig activiteiten op school, zoals de Schrijf-ze-vrij-dag, de vriendschapsweek, enz.

Image
Image

Oudercomité

Het oudercomité is een team gemotiveerde ouders die als missie hebben de goede samenwerking tussen de school, de leerlingen, de ouders en de directie te bevorderen. Het comité vergadert maandelijks met de directie en een afvaardiging van de leerkrachten en geeft advies over het dagelijkse schoolleven. Zij organiseren ook activiteiten die de school financieel ondersteunen en voorzien in voordrachten over actuele onderwerpen die ouders en leerkrachten aanbelangen.

Schoolraad

Onze schoolraad is een participatieorgaan waar leerkrachten, leerlingen, ouders en de buurt inspraak hebben in het schoolgebeuren. De raad heeft een adviserende bevoegdheid, voor een aantal zaken heeft zij overlegbevoegdheid. We vergaderen drie keer per jaar over bijvoorbeeld het studieaanbod, het schoolreglement, de geplande infrastructuurwerken, maar ook over de budgetten en de scholengemeenschap.

Image