• vrijdag 2 augustus 2019

Schooltoeslag van de overheid

De overheid geeft gezinnen met schoolgaande kinderen een financieel duwtje in de rug via de schooltoeslag.

De schooltoeslag is de vervanger van de vroegere schooltoelage en is deel van het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Gezinnen met kinderen in het Vlaamse kleuter-, lager en secundair onderwijs en de graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs hebben recht op de toeslag.

De schooltoeslag wordt automatisch toegekend. Ouders moeten dus zelf geen aanvraag doen. Dat komt omdat de overheid zelf gaat onderzoeken wie recht heeft op de toeslag.

Gezinnen die enkel kinderen hebben jonger dan 18 jaar krijgen de toeslag uitbetaald in de loop van september of oktober. Hoeveel u krijgt, is afhankelijk van de samenstelling van uw gezin.

Meer info : https://www.groeipakket.be/

Benieuwd naar ander nieuws?

  • donderdag 17 februari 2022

SLM CONNECTS - februari 2022

  • donderdag 17 februari 2022

Valentijn op Campus - 14/02/2022