Latijn
kort tekstje over Latijn ...

INFO


FOTO


FILM


VRAGEN?
VIND JE LEUK

Maxime VERSCHUEREN
leraar Latijn

Waarom nog kiezen voor een richting met klassieke talen in een internet-tijdperk ?

Men hoort vaak zeggen dat de klassieke talen niet nuttig zijn, dat leerlingen de tijd die ze aan klassieke talen besteden, beter zouden investeren in de studie van moderne talen.

Het is natuurlijk waar dat je in het dagelijkse leven of in je beroepsleven dit nooit zal moeten spreken of schrijven. Niemand hoeft ooit in het Latijn de weg te vragen of een telefoongesprek te voeren.

Klassieke talen hebben geen direct praktisch nut. Bij het onderwijs in moderne talen worden er wel zulke praktische toepassingen van lln. verwacht.

Latijn biedt een meerwaarde, een uitdaging, overstijgt dat praktisch nut :

  1. Je krijgt inzicht in een complexe taal, wat zeer waardevol is voor de geestelijke ontwikkeling van het kind.

  2. Door het begrijpen, ontleden en interpreteren van Latijnse vormen en zinnen, ontwikkel je een kritisch vermogen om met informatie om te gaan. Je aandacht wordt voortdurend aangespoord om aandachtig, snel en precies te analyseren en synthetiseren van wat je door die analyse ontdekt hebt. Je leert dus verbanden leggen. Dit aansporen tot analyseren en u in iets verdiepen wordt daarna overgedragen naar andere vakken, specialiteiten enz..

  3. Latijn vraagt een inspanning, een discipline en draagt daardoor bij tot 'het leren studeren'. Je    ontwikkelt tevens een leermethode die ook zijn nut heeft voor andere vakken. Je komt dus automatisch tot een trainen van de leervaardigheid.

  4. Bovendien is het een uitdaging voor je geheugen door bv. dagelijks vocabularium te studeren.

  5. De rijke Romeinse cultuur laat ons kennismaken met de wortels van onze Westerse beschaving.


<< TERUG


SLM - du Chastellei 48 | 2170 Merksem - 03 645 88 27