Latijn
kort tekstje over Latijn ...

INFO


FOTO


FILM


VRAGEN?
VIND JE LEUK

Kathleen JANSSENS
leraar Latijn
Getuigenissen van oud-leerlingen
 
Adrian Klak
Hoger onderwijs: Geneeskunde.
 
De keuze voor Latijn was snel gemaakt. Enerzijds vormt de (leuke) uitdaging natuurlijk een voorbereiding voor de vele uitdagingen die je tijdens je hogere studies zal tegenkomen.
Anderzijds is het ongelooflijk fascinerend om oog-in-oog te staan met auteurs die 2000 jaar geleden over dezelfde menselijke problemen, genoegens en avonturen schreven als vandaag.
Je krijgt een unieke kijk op de geschiedenis en cultuur van de Westerse wereld. Ik denk vaak terug aan de auteurs en teksten die ik tijdens de lessen Latijn heb leren kennen. Je leest ze non scholae, sed vitae.
 
 
 
Annemie Bolckmans
Hoger onderwijs : Diergeneeskunde 
 
De studie Latijn koos ik omdat mijn interesse werd gewekt tijdens opendagen op scholen. Uiteindelijk viel de keuze op SLM wegens het goede opvoedingsproject en mond-op-mond-reclame van toenmalige leerlingen/ouders. Op die manier volgde ik in de eerste graad 5 uur Latijn en in de 2e graad de toenmalige richting Latijn-Wiskunde. Bij de overstap naar 3e graad konden we bij WeWi voor 2 uur Latijn kiezen, wat ik steevast gedaan heb!
De studie Diergeneeskunde was een keuze die ik reeds maakte als 6-jarig meisje. Deze meisjesdroom heb ik kunnen waarmaken en heb deze studie dan ook met zeer veel plezier gevolgd. Hierbij ben ik zeer dankbaar voor de vele lessen Latijn die ik toen op SLM heb gevolgd, vermits het vakjargon van (dier)geneeskunde vol met Latijnse begrippen zit. Dit maakte de studie een pak gemakkelijker en vlotter te verwerken. Dit pad zou ik onmiddellijk terug volgen!
 
 
 
Erika Van Steenhuyzen
Afstudeerrichting : 1ste en 2de graad : 5u Latijn, 3de graad :Wetenschappen- wiskunde
Hoger Onderwijs :  Bachelor Leraar Secundair Onderwijs Frans- Engels- geschiedenis + Master Taal- en Letterkunde Engels- Spaans
 
Ik heb altijd al interesse gehad in talen. Tijdens het seminarie Spaans op SLM kon ik bijvoorbeeld al eens proeven van deze mooie taal. Door mijn job kan ik jongeren warm maken voor de talen waarvoor ik een passie heb. Het geeft me ook de kans om elke dag opnieuw bezig te zijn met mijn favoriete talen.
 
Door de algemene vorming en aandacht voor actualiteit en de maatschappij binnen de verschillende vakken, had ik bij het begin van het hoger onderwijs het gevoel dat mijn algemene kennis wel goed zat. De verschillende uitstappen en buitenlandse reizen hebben hier zeker toe bijgedragen. Daarnaast hadden we echt al wel geleerd langere werkstukken te maken, wat in het hoger onderwijs zeker nog van pas is gekomen. Ook werd er belang gehecht aan algemene waarden en normen, zoals stiptheid en beleefdheid, en deze zijn uiteraard noodzakelijk op de arbeidsmarkt.
 
 
 
Guy Ulrichts
Afstudeerrichting: Latijn-Wetenschappen
Hoger onderwijs: Bachelor communicatiewetenschappen - Master strategische communicatie – Master organisatie & management
 
Motivatie voor studiekeuze: Ik wist nog niet voor 100% wat ik wilde worden. Iets in de journalistiek zat in mijn achterhoofd maar al bij al wist ik het nog niet goed. Daarom heb ik voor communicatiewetenschappen gekozen, een studie waarin je over veel verschillende zaken leert en waar je achteraf veel richtingen mee uit kan. Ik moet zeggen dat het volgen van de lessen, het leven op school, de examens, de manier van studeren,…erg verschillen op de Universiteit tegenover in het middelbaar. In het begin had ik daar dan ook wel moeilijkheden mee.
 
Wat mij dan ook het meest is bijgebleven van SLM is het meer opvoedende aspect. Respect opbrengen voor anderen, gedragsregels, moeite moeten doen om iets te bereiken,…Op dat vlak heeft Slm me wel mee gevormd tot wie ik nu ben. Daar was slm voor mij een ideale school voor. De leerkrachten hameren er continu op belangrijke waarden en normen en die worden door de leerlingen zeker meegenomen.
 
 
 
Tao-Thy Pam
Afgestudeerrichting: Latijn-wetenschappen
Hoger onderwijs :  Biomedische Wetenschappen
 
Omdat ik later in mijn job voornamelijk medisch mensen wou helpen, ben ik met Biomedische Wetenschappen begonnen. Toen ik begon, wist niet zo goed wat ik wou doen, origineel wou ik met patiënten werken aangezien ik eerst voor geneeskunde had geprobeerd. BMW bleek een goede keuze te zijn, een zeer interessante richting met een uitgebreide afstudeerrichting en verschillende jobmogelijkheden. Heel handig als je, zoals mij, beslist om toch niet meer met patiënten te werken en toch nog medisch onderzoek wilt doen.
 
De richting Latijn-wetenschappen heeft me goed voorbereid voor heel wat vakken in het unief. Het is vanzelfsprekend dat de wetenschappen een goede voorbereiding waren voor deze richting, maar Latijn heeft me goed geholpen met vakken zoals anatomie en microbiologie. Ook vind ik dat Latijn me goed heeft voorbereid bij andere aspecten bv. ‘boekenslim’ worden (dingen vanbuiten leren is echt wel iets noodzakelijk in) en andere talen, zoals Spaans en Duits, te leren (wat een heel groot pluspunt is als je in een internationale sector gaat zitten)
<< TERUG


SLM - du Chastellei 48 | 2170 Merksem - 03 645 88 27