Lokalen
kort tekstje over lokalen ...

INFO


FOTO


FILM


VRAGEN?
VIND JE LEUK

Veronique GEUSSENS
leraar wetenschappen

Of een voorwerp zinkt of drijft in water hangt af van de massadichtheid van dat voorwerp in vergelijking met die van water. Een voorwerp dat je onderdompelt in een vloeistof ondervindt een opwaartse stuwkracht, de Archimedeskracht, die gelijk is aan het product van het ondergedompelde volume, de massadichtheid van de vloeistof, en de veldsterkte. Het voorwerp blijft uiteraard ook nog steeds onderhevig aan de zwaartekracht, en die heeft als grootte het product van het volume, de massadichtheid van het voorwerp, en de veldsterkte. Grofweg kan men stellen dat:

  • indien de massadichtheid van het voorwerp kleiner is dan die van water, het voorwerp zal drijven (de opwaartse stuwkracht heeft de 'bovenhand')
  • indien de massadichtheid van het voorwerp groter is dan die van water, het voorwerp zal zinken (de zwaartekracht heeft de 'bovenhand')

Wat bepaalt nu de massadichtheid van een blikje frisdrank? Uiteraard, hoofdzakelijk water - maar het verschil tussen gewone frisdrank en lightfrisdrank zit hem in de hoeveelheid opgeloste suiker/artificiële zoetstof. Suiker zorgt voor een grotere massadichtheid dan artificiële zoetstof, en dat maakt een blikje gewone frisdrank net wat zwaarder dan een blikje lightfrisdrank.
Wist u trouwens dat bij dit experiment ook de temperatuur van het water een rol speelt? U kunt de proef altijd eens herhalen met warm water en koud water, en kijken wat het effect is.

<< TERUG


SLM - du Chastellei 48 | 2170 Merksem - 03 645 88 27