Studeren met een streepje voor !
 
 

NIEUWS
LEVEN OP SCHOOL
SLM LEEFT
STUDIEAANBOD
SLM ZORG
INSCHRIJVEN
KALENDER
SLM IN BEELD
SCHOOLBLAD
CONTACT


Zorg op SLM
Waarom kiezen voor Sint-Ludgardis Merksem?

Wij bieden onderwijs op niveau en willen leerlingen ondersteunen om dit niveau te bereiken.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich  goed voelen  op onze school zodat zij zich volledig kunnen ontplooien.
Een gemotiveerd korps begeleidt de leerlingen op weg naar  zelfstandigheid.
Onderweg krijgen leerlingen alle kansen om hun  talenten  te ontwikkelen en brengen we hen   waarden  bij.


School, leerlingen en ouders werken hieraan samen.  Daarom is een duidelijke communicatie van groot belang.
 1. Goed voelen – welbevinden
  In onze kleinschalige school voelen leerlingen zich snel thuis.
  Wanneer het toch eens moeilijk loopt, is er een vangnet aan personen waarbij leerlingen terechtkunnen.

  Voor het helpen oplossen van kleine, onderlinge conflicten kunnen leerlingen een beroep doen op de klasleraar of spil.
  Klas- en vakleraar zijn makkelijk aanspreekbaar en de spil is steeds tot luisteren bereid. De spil is de jaar- of graadverantwoordelijke voor het begeleiden van leerlingen en / of voor de coördinatie van informatie binnen een jaar of graad. Hij/zij werkt nauw met de andere leraren samen en neemt zelf ook leerlingen onder zijn/haar hoede.  Waar nodig en  wenselijk wordt het CLB ingeschakeld.

  Wij bieden ondersteuning bij zowel schoolse, sociale als emotionele problemen want pas wanneer jongeren zich goed in hun vel voelen, kunnen ze de leerkansen die we hen aanbieden optimaal benutten.
   
 2. Zelfstandigheid
  Op onze school zien wij onze leerlingen als individuen met talenten en capaciteiten. We vinden het dan ook belangrijk dat zij de kans krijgen om hun talenten op hun eigen ritme te leren ontplooien.

  Het is onze zorg om onze leerlingen te helpen bij dit leerproces – niet enkel bij het verwerken van de leerstof (kennen) en het omgaan met hun vaardigheden (kunnen) maar ook bij het stimuleren van hun bereidheid om nieuwe dingen te leren (willen).

  We zijn er ons van bewust dat dit proces van kennen, kunnen en willen niet voor iedereen even vlot verloopt. Daarom besteden we ook aandacht aan leren leren, in de eerste plaats in de les en waar nodig ook daarbuiten.

  Leerlingen met een leer- en/of ontwikkelingsproblematiek ondersteunen we met klassikale en individuele sticordimaatregelen .

  We vinden het belangrijk dat onze leerlingen niet enkel leren ontdekken wat hun mogelijkheden zijn maar ook waar hun beperkingen liggen. Nog belangrijker vinden we dat ze hiermee leren omgaan. Door hen hierbij te begeleiden willen wij hen helpen in hun groei naar zelfstandigheid.
   
 3. Talenten
  Wij willen leerlingen de kans geven om hun talenten te ontwikkelen. Daarom kiezen wij ervoor om te focussen op het positieve, dat wat al goed loopt of wat de leerling al onder de knie heeft. Vertrekkende vanuit deze positieve kenmerken motiveren we onze leerlingen om zich steeds verder te ontplooien.
  Natuurlijk beseffen we dat elk leerproces met vallen en opstaan gebeurt; onze leerlingen krijgen dan ook de tijd en ruimte om te groeien.
   
 4. Waarden
  Respect tonen voor elkaar is leefregel nummer één op onze school. Dit vormt de basis waarop ons samen-leven en –werken steunt. De leefregels die wij hanteren zijn de concrete vertaling van het KVO-opvoedingsproject en visietekst van onze school.
  Bij elk maandrapport krijg je een attituderapport. Doel hiervan is een evolutie te schetsen van de manier waarop zij omgaan met waarden als inzet en stiptheid, zorg voor middelen en milieu, sociale houding, leerbereidheid en interesse.
  We willen de leerlingen helpen deze attitudes te ontwikkelen.                                       
  We beseffen dat wij - als leraars en begeleiders - hierbij een belangrijke taak  hebben o.a. door deze waarden voor te leven, door signalen op te vangen en er gepast op te reageren, door samen met de leerlingen te zorgen voor een positief klimaat in de klas, …