Studeren met een streepje voor !
 
 

NIEUWS
LEVEN OP SCHOOL
SLM LEEFT
STUDIEAANBOD
SLM ZORG
INSCHRIJVEN
KALENDER
SLM IN BEELD
SCHOOLBLAD
CONTACT


Schrijf-ze-VRIJdag
vr 21/10/2016

Op vrijdag 21 oktober schreven onze leerlingen mee voor de 26e Schrijf-ze-VRIJdag van Amnesty International. Dit jaar was het thema "Met kinderrechten speel je niet!”.
Iedereen heeft recht op vrije meningsuiting, recht op bescherming tegen marteling, vrijheid van godsdienst, … Kinderen hebben echter
speciale rechten. Deze kinderrechten zijn verankerd in het ‘Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind’, kortweg het VN Kinderrechtenverdrag, dat op 20 november 1989 werd opgesteld. Jammer genoeg liggen de zaken echter heel anders in vele landen. Overheden, ouders of religieuze leiders nemen het vaak niet te nauw met deze fundamentele rechten.
Via Schrijf-ze-VRIJdag wil Amnesty International hier iets aan doen. De bedoeling is om bijvoorbeeld bedrijven, overheden, … aan te sporen strenger op te treden tegen kinderarbeid of de schending van andere kinderrechten. 
 
Vrijdagmiddag kropen 240 leerlingen in hun pen. Leraren en directie schreven ook mee. De organisatoren, Kaat Robberechts (5WEWI2), Sarah Lallemand (5LWE) en Ume Sher (5WEWI2) van Parlee zorgden voor de organisatie.
 Terug naar nieuwsbericht
1009

Recente nieuwsitems

 
Sint Ludgardisschool Merksem - du Chastellei 48 - 2170 Merksem - info@slm.be - 03 645 88 27