Studeren met een streepje voor !
 
 

NIEUWS
LEVEN OP SCHOOL
INSCHRIJVEN
CAMPUS LEEFT!
KALENDER
BLOGS, FOTOS EN FILMPJES
CAMPUS INTERACTIEF
CONTACT


structuur
Directie:
Daniëlle Verhoeven: pedagogisch-didactisch.
 
Secretariaat:
Eefje Ransbottyn : algemeen

Preventieadviseur:
Anke Fleckenstein
 
ICT:
Jonas Aarts
 
Mentor:
Lutgarde De Keyser
 
Kleuterschool:
Eend Tine De Blieck
Beer Ben van der Pligt
Kameleon Rimbert Haché
Kikker Tamara Willeborts

Lagere school:
L1 Tineke Leemans
L2 Anouk Post
L3 Marij Germijns

Zorg BS:
Zorgcoördinatie : Ellen Bouteligier
Zorg- & taalleerkracht: Kristel Van den Bergh
 
Lichamelijke opvoeding:
Mitch Ceelen

Raad van Bestuur
 
Voorzitter Dhr. L. Van Elsacker
Leden Mevr. M. Buyens
Mevr. E. Mariën
Dhr. P. Bracke
Afgevaardigden KVO Dhr. P. De Keulenaer
Dhr. J. Van Staeyen
Adviseurs Mevr. H. Van den Broeck (directeur ASO SLM)
Mevr. A. Hendrickx (directeur basisschool SLM)
Dhr. K. Pacquée (directeur basisschool SLM)
Mevr. I. Van Braeken (directeur basisschool SLM)
Mevr. D. Verhoeven (directeur basisschool SLCKVO)

Schoolraad:

In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de opvoeding en het onderwijs van de leerlingen en dragen op deze manier bij aan de ontwikkeling van een participatief schoolklimaat.

De schoolraad informeert de ouders over haar werkzaamheden via het oudercomité.

De leden van de schoolraad worden om de vier jaar gekozen.

De leden van de ouder- en personeelsgeleding worden door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.
 

Voorzitter Dhr. T. Peeters (afg. lokale gemeenschap)
contactgegevens: tompeej@gmail.com
Secretaris Mevr. E. Janssens (afg. personeel)
Leden Dhr. L. Van Elsacker (afg. schoolbestuur)
Dhr. W. Luyckx (afg. personeel)
Dhr. G. Parmentier (afg. ouders)
Mevr. M. Van den Eyndt (afg. ouders)
Mevr. L. Jochems (afg. ouders)
Mevr. A. Laureys (afg. lokale gemeenschap)
Dhr. L. Goossens (afg. lokale gemeenschap)
Dhr. K. Pacquée (directie basisschool SLM)
Mevr. A. Hendrickx (directie basisschool SLM)
Mevr. I. Van Braeken (directie basisschool SLM)
Mevr. D. Verhoeven (directie basisschool Campus KVO)