Studeren met een streepje voor !
 
 

SCHOOLONLINE
NIEUWS
LEVEN OP SCHOOL
INSCHRIJVEN
SLM LEEFT!
KALENDER
BLOGS
VOOR LEERLINGEN
CONTACT


Structuur
Directie:
 • Ann Hendrickx
 • Koen Pacquée
 • Inge Van Braeken: logistiek directeur
 
Secretariaat:
 • Martine Couscheir: algemeen
 • Hilde Block: personeelsadministratie
 • Eefje Ransbottyn:  leerlingenadministratie
 
Preventieadviseur:
 •  Anke Fleckenstein
 
ICT:
 • Werner Geens
 • De Schutter Steven
 • Hans Van Bladel
 
Beleidsondersteuner
 • Koen Pacquée
 
Mentor:
 • Lutgarde De Keyser
 
Kleuterschool:
1KP            Marian Maerschalck  
1KA            Lies Serrien
1KB            Geert Michiels + Christine Boerjan
1KC            Evi Slangen
2KA            Terry Van Geel + Sigrid  Willems
2KB            Sebastian Fischer (interim voor Anke Simons)
2KC            Marileen Cools
3KA            Annemie Claes
3KB            Ilse Beukeleirs
3KC            Tibby Bloemen

Zorg KS
Zorgleerkrachten:
Lutgarde De Keyser
Evi Hendrickx
Kristin Moreau
Nathalie Celis

Zorgcoördinator:
Michèle Roels

Kinderverzorgster
Lut Linders
  
Lagere school:
1A    Wim Luyckx
1B    Karine Wilms
1C    Caroline Meerbergen
1D    Sophie Sutherland
2A    Jürgen Steurs
2B    Maxime Neerinck (interim voor Joyce van Houtven)
2C    Linde Domus
3A    Michelle Lauwers (interim voor Roosje Vinks)
3B    Evelien Bernaerts
3C    Astrid De Beuckelaer
4A    Maya Prosman + Karen Van Bueren
4B    Ilse Brusseleers
4C    Tom Delanghe
5A    Vanessa Pharasyn
5B    Liesbeth Van Dessel + Annelies Block
5C    Pieter Van Echelpoel
6A    Kristien Tielemans
6B    Susan Kums
6C    Nathalie Van de Voorde (interim voor Eva Soetewey)

 Zorg LS
zorgcoördinator
 Michèle Roels (L1)
Ann Hendrickx  (L2-L6)

zorgleerkrachten      
Erna Janssens  
Lieve Vetters
Ines Kelderman
 
M.O.
Liesbeth Van Dessel
 
Lichamelijke opvoeding:
Goedroen Hinnekint
Mick Van Nueten
Mitch Celen
Raad van Bestuur
 
 • Voorzitter :
Luk Van Elsacker
 • Leden :

Machteld Buyens 
Edwina Mariën
Philippe Bracke

 • KVO vertegenwoordigd door :
   
Patrick De Keulenaer
Joris Van Staeyen
 • Directies - Adviseurs

Ann Hendrickx
Koen Pacquee
Danielle Verhoeven
Johan Van Staeyen
Hilde Van den Broeck
Schoolraad:
De schoolraad is een overlegorgaan dat in alle scholen van Vlaanderen bestaat. Een belangrijke taak  van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom komen thema’s als het opvolgen van bouwwerken,  eventuele aanpassingen van het schoolreglement en nieuws uit de buurt aan bod. De schoolraad heeft enkel een adviesgevende rol en dus geen beslissingsrecht. De schoolraad komt 3 maal per schooljaar samen.
Elk schooljaar staat er binnen onze schoolraad een thema centraal. Zo kwam o.a. diversiteit en  opvoeden reeds aan bod. Op een ludieke manier openen we de communicatie, soms met stellingenspel of andere werkvorm.
De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van 3 geledingen:
De ouders: leden uit het oudercomité.
De lokale gemeenschap: buren  van zowel de du Chastellei als de Rerum Novarumlaan.
De leerkrachten, de directie en de voorzitter van de raad van bestuur.
 
Voor onze school zetelen de volgende personen in de schoolraad:
 • Ouders: Lieve Goovaerts en Lisbeth Jochems.
 • Lokale gemeenschap: An Laureys (du Chastellei) , Tom Peeters ( voorzitter ) en Leo Goossens (Rerum Novarumlaan)
 • Leerkrachten: Erna Janssens en Wim Luyckx
 • Directie : Ann Hendrickx en Koen Pacquée
 • Voorzitter raad van bestuur: Dhr Luk Van Elsacker


 
Sint Ludgardisschool Merksem - du Chastellei 48 - 2170 Merksem - info@slm.be - 03 645 88 27